SĄVOKOS

 

Svetainė - bendradarbystės erdvės „Happspace“ internetinė svetainė, kuri yra pasiekiama adresu www.happspace.com.

Įmonė - bendradarbystės erdvė „Happspace“, įmonės pavadinimas: UAB „Vilarenta“, įmonės kodas: 302877410, PVM mokėtojo kodas: LT100007191213, adresas: Laisvės al. 84B, LT-44287, Kaunas.

Naudotojas - bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine www.happspace.com ar joje lankosi.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Nario sutartis - juridinio ar fizinio asmens ir Įmonės sudaroma sutartis dėl patalpų nuomos.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės Naudotojo pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis, Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka „Happspace“ ar jo savininkų nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos „Happspace“ ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

„Happspace“ gali rinkti, kaupti ir naudoti Naudotojo asmeninę informaciją apibrėžtiems tikslams.
„Happspace“ rinkimas įtraukia informaciją išvardintą žemiau, tačiau tuo gali neapsiriboti:

Naudotojas sutinka su asmeniniu duomenų rinkimo ir saugojimo tikslais naršydamas Svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TIKSLAI

SLAPUKŲ POLITIKA

Svetainėje naudojamas Google Analytics analizuoti naudojimuisi Svetaine. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi Svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi Naudotojų kompiuteriuose. Generuojama su Svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi Svetaine. Šią informaciją kaups Google. Google privatumo politika prieinama čia. Naudotojo interesų nustatymui Google seks Naudotojo elgesį Svetainėje naudodama slapukus.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. vasario 8 dienos. Happspace pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.