SĄVOKOS

 

Svetainė - bendradarbystės erdvės „Happspace“ internetinė svetainė, kuri yra pasiekiama adresu www.happspace.com.

Įmonė - bendradarbystės erdvė „Happspace“, įmonės pavadinimas: UAB „Vilarenta“, įmonės kodas: 302877410, PVM mokėtojo kodas: LT100007191213, adresas: Laisvės al. 84B, LT-44287, Kaunas.

Naudotojas - bet kuris fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris naudojasi svetaine www.happspace.com ar joje lankosi.

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta.

Trečiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgalioti tvarkyti duomenis.

Nario sutartis - juridinio ar fizinio asmens ir Įmonės sudaroma sutartis dėl patalpų nuomos.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika reglamentuoja Svetainės Naudotojo pagrindinius Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis, Naudotojas patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka su šiomis taisyklėmis.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 

Visos intelektinės nuosavybės teisės internetinėje svetainėje ir turinyje (įskaitant nuotraukas), pateiktos Naudotojui, lieka „Happspace“ ar jo savininkų nuosavybe ir yra apsaugota autorinių teisių įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje. Visos šios teisės yra apsaugotos „Happspace“ ir licencijų.

Naudotojas gali kaupti, spausdinti ar pateikti turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudotojas neturi teisių jokia forma publikuoti, manipuliuoti, platinti ar kitaip redaguoti turinio ar pateiktos medžiagos komerciniams ar su asmeniniu naudojimu nesusijusiems tikslams.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

„Happspace“ gali rinkti, kaupti ir naudoti Naudotojo asmeninę informaciją apibrėžtiems tikslams.
„Happspace“ rinkimas įtraukia asmeninę informaciją išvardintą žemiau, tačiau tuo gali neapsiriboti: vardas, pavardė, lytis, el. paštas(-ai), gimimo data, telefono numeris(-iai), organizacijos ar įmonės pavadinimas, informacija susijusi su darbo funkcijomis, bendra organizacijos informacija, buvimo vieta, miestas ir įrenginio, iš kurio prisijungta, IP adresas.
Naudotojas sutinka su asmeniniu duomenų rinkimo ir saugojimo tikslais pasirašydamas Nario sutartį.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TIKSLAI

Įmonės sutarties sudarymui su Naudotoju;
Naudotojo asmeninę informaciją „Happspace“ gali naudoti dėl geresnės komunikacijos su potencialiais, naujais, esamais ir buvusiais nariais;
Sąskaitų faktūrų išsiuntimui;
Renginių, seminarų, pasiūlymų pritaikymui;
Svetainės tobulinimui.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

Trečiosioms šalims nėra perduodami jokie Naudotojo duomenys.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 24 dienos. Happspace pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto po jų paskelbimo Svetainėje.